П'ятниця, 11 грудня
громадсько-правовий тижневик
Тижневик « Іменем закону » та додаток « Моменти »
представляють об'єднане інтернет-видання imzak.org.ua
Рубрики Усі рубрики
Юридична консультація
03/08/2015 10:34

Підходяща робота

Я маю статус безробітного. Середня заробітна плата за останнім місцем роботи становила близько 4 тис. гривень. Поясність, будь ласка, що означає для безробітного термін «підходяща робота». Чи враховують при цьому рівень заробітної плати, яку я отримував, коли працював?

В. Жердохін, Херсонська обл.

Підходящою для безробітного є робота, що відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації.
Підбір підходящої роботи здійснює центр зайнятості, у якому безробітний зареєстрований, з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої держ­адміністрації, виконавчого органу відповідної ради.
За згодою безробітного підбір підходящої роботи можуть здійснювати також і в інших регіонах.
У разі зміни даних, що впливають на підбір підходящої роботи, зареєстрований безробітний подає в центр зайнятості відповідні документи.
Підходящою для безробітного є робота в разі, коли запропонована заробітна плата не нижча, ніж його заробітна плата за останнім місцем роботи, з урахуванням середнього розміру заробітної плати, що склався за минулий місяць у регіоні, де безробітний зареєстрований.
Якщо середній розмір заробітної плати, що склався за минулий місяць у регіоні, нижчий, ніж заробітна плата особи за останнім місцем роботи, підходящою є робота з розміром заробітної плати не меншим, ніж середній розмір у регіоні.
У пропозиції підходящої роботи безробітному враховується розмір заробітної плати, яку він отримував за останнім місцем роботи, згідно з даними Державного реєстру загально­обов’яз­кового державного соціального страхування.
Підходящою для безробітного є робота з розміром заробітної плати не меншим, ніж розмір мінімальної заробітної плати, у разі, коли:
– у Державному реєстрі за­галь­но­обов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про розмір заробітної плати за останнім місцем роботи;
– безробітний бажає відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 місяців) перерви;
– пошук роботи здійснюється вперше.
 Для безробітних, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою є робота, яка потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці.
Для осіб, які не працювали за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) більш як 12 місяців, підходящою є робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) може бути підходящою за умови підвищення кваліфікації за направленням центру зайнятості з урахуванням потреби ринку праці.
Коли протягом шести місяців з дня реєстрації безробітному неможливо підібрати роботу за професією, підходящою є робота, що потребує зміни професії з урахуванням його здібностей, стану здоров’я, професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці.
Для безробітних, які не мають професії або працювали на роботах, що не потребують спеціальної підготовки, та зареєстровані в центрі зайнятості більш як шість місяців, підходящою роботою також є участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один місяць (далі – громадські та інші роботи тимчасового характеру).
Для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 місяців) перер­ви (крім осіб, яким до досягнення встановленого ст. 26 Закону України «Про загально­обов’яз­кове державне пенсійне страхування» пенсійного віку залишилося два й менше роки), підходящою роботою також є участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, які відповідають їхній освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими професіями.
Спорідненими професіями є професії, що, відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор професій», належать до однієї групи професій.
У разі отримання безробітним професії за направленням цент­ру зайнятості підходящою є робота як за новою, так і за попередньою здобутою професією (спеціальністю).

друкувати
Додати коментар

Інші статті